Vertrouwen, acceptatie, liefde en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

De verschillende ontwikkelingsgerichte dagcentrum

Ontwikkelcentrum het Plein heeft de dagbesteding zo ingericht dat alle kinderen en jongeren tot ontwikkeling kunnen komen. Er zijn verschillende doelgroepen binnen het Plein en deze zijn onderverdeeld in de verschillende dagcentra. Hieronder staat kort beschreven welke ontwikkelingsgerichte dagcentra er zijn. 

Voor de jongere kinderen vanaf 4 jaar is het Ontwikkeling sensorisch gericht dagcentrum. Dit dagcentrum is gericht op onder andere de ontwikkeling van basale schoolse vaardigheden, (non)verbale communicatie en de cognitieve ontwikkeling.

Voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar is het Cognitief ontwikkelingsgericht dagcentrum opgericht. Binnen dit dagcentrum is er plek voor thuiszitters, vaak kinderen en jongeren met een normale intelligentie. Het doel is terugkeer naar het onderwijs.  De afgelopen jaren zijn we hierin geslaagd bij 50 van de 72 kinderen en jongeren.

Voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking vanaf 12 jaar is het Ontwikkelings- en praktijkgericht dagcentrum opgericht. Het doel van dit dagcentrum is ontwikkeling naar maximale zelfstandigheid. Er zijn een aantal groepen met aandacht voor praktische zaken als hygiëne, geld, koken en het huishouden, maar ook het onderhouden van de cognitieve ontwikkeling, zelfredzaamheid en zelfstandigheid komen veel aan bod.