Vertrouwen, acceptatie, liefde en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

Bij Het PLEIN wordt een veilige plek gecreëerd voor het kind, van waaruit hij/zij zich verder kan ontwikkelen. Er wordt geleerd contact te maken en te onderhouden, eigen keuzes te maken en en verantwoordelijkheid te nemen. Er wordt een realistisch beeld geschetst van de maatschappij. Het PLEIN richt zich op bevorderen van de zelfstandigheid en zelfredzaamheid en sociale en cognitieve vaardigheden. We leren het kind of de jongere te participeren binnen het onderwijs, de leer/werkomgeving en de samenleving. 

Kernwaarden van Het PLEIN zijn:

 • Doelgerichtheid
 • Liefde voor kinderen
 • Behulpzaamheid
 • Betrouwbaarheid

In de dagelijkse praktijk betekent dit dat we onze attitude laten aansluiten bij de visie, dus dat er gewerkt wordt vanuit de mogelijkheden van het kind of de jongere.  We noemen dit attitudegericht werken. De begeleiders zijn hiervoor opgeleid. Belangrijke speerpunten hierbij zijn: 

 • Open, accepterende en liefdevolle houding
 • Veiligheid en een prettig leerklimaat met ruimte voor gezelligheid, humor en acceptatie
 • Geduld en een luisterende houding naar de kinderen
 • Duidelijke grenzen voor de kinderen
 • Congruente verbale en nonverbale communicatie
 • Samenwerken met ouders, vraaggerichte zorg
 • Kinderen helpen zich te ontwikkelen binnen hun mogelijkheden
 • Bespreekbaar maken/confronteren van de minder ontwikkelde vaardigheden

Veel instellingen vinden dat kinderen met autisme veel structuur nodig hebben en dat ze in prikkelarme omgeving het beste tot ontwikkeling komen. Het PLEIN vindt echter dat de kinderen moeten leren omgaan met veranderingen en prikkels, omdat dit de dagelijkse realiteit is. Er wordt dan bijvoorbeeld bewust geen gebruik gemaakt van pictogrammen

Begeleiding

De kinderen zijn ingedeeld in kleine groepen, meestal 6 tot 9 kinderen, met meerdere begeleiders. Vaste begeleiders en stagiaires staan samen op groepen en zij zorgen voor de veiligheid en een prettig leerklimaat. De kinderen krijgen didactische begeleiding binnen hun mogelijkheden, op individueel niveau. Er wordt gewerkt met doelen die elk halfjaar worden geëvalueerd en bijgesteld. Er zijn dan ook oudergesprekken om de voortgang van het kind te bespreken en samen nieuwe doelen te maken. Afhankelijk van (de leeftijd van) de cliënt neemt deze deel aan het gesprek.

Onveilige situaties

Een onveilige situatie kan zijn als kinderen, zichzelf, andere kinderen of begeleiders pijn willen doen. Als kinderen gaan gooien met spullen of spullen kapot willen maken.

De kinderen die op Het PLEIN komen hebben al veel scholen gezien en zijn vaak heel onzeker. Ze hebben zich niet veilig gevoeld en zijn niet gehoord. Dat heeft tot gevolg dat ze zich niet altijd meteen kunnen aanpassen en soms boze buien hebben. Ze hebben geen andere manieren geleerd.

De insteek van Het PLEIN is om goed naar de kinderen te luisteren en te observeren om frustratie te voorkomen. Als kinderen op Het PLEIN  boos of gefrustreerd zijn krijgen ze, indien mogelijk, een keuze om zelf even apart te zitten of om ze te helpen. Er is altijd wel een plekje om tot rust te komen.

Op het moment dat kinderen niet meer in staat om zelf keuzes te maken en een gevaar zijn voor de veiligheid van zichzelf en andere kinderen/begeleiders wordt het kind naar kantoor gebracht, indien nodig wordt het kind vastgehouden voor eigen bescherming en de veiligheid van de begeleider. Dit doen we door het kind bij handen en voeten vast te houden of door het kind op de grond te leggen. Dit gebeurt alleen in uiterste gevallen en als laatste optie. Zodra het kind rustig is wordt het meteen losgelaten en kan het kind zelf op een stoel gaan zitten. Op het moment dat kinderen vastgehouden zijn, worden ouders, indien nodig, door de begeleider geïnformeerd over de situatie.