Vertrouwen, acceptatie, liefde en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

1. Algemeen

Om goede (medische) zorg te kunnen verlenen, leggen wij contactgegevens en specifieke (zorg)informatie over de cliënt vast conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gegevens gebruiken we enkel voor het verlenen van passende zorg en begeleiding en voor de bijbehorende administratie daarvan.

Wij slaan informatie soms online op, soms in mappen. Online bestanden worden beveiligd opgeslagen. Hiervoor maken we gebruik van Google Suite. Alleen de staf en de bij de cliënt betrokken begeleider hebben toegang tot deze informatie.

Papieren documenten in mappen worden bewaard in een afgesloten kast. Alleen de staf en de begeleiders die werken met de specifieke cliënt of groep hebben toegang tot deze mappen.

We hebben speciale werkinstructies voor het beheer van de wachtwoorden.

Wij bewaren de gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om de gegevens te bewaren. Na deze termijn verwijderen wij de gegevens.

Wanneer het – ondanks onze maatregelen - mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot deze gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

2. Rechten van de (vertegenwoordiger van de) cliënt

Wij vragen vooraf schriftelijk toestemming voor het maken en gebruiken van diverse vormen  van beeldmateriaal.

Elke cliënt heeft recht op inzage in zijn gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens niet kloppen, dan kunnen wij die op verzoek corrigeren. Een cliënt kan ook vragen om zijn gegevens te verwijderen. Wij zullen wél wijzen op de mogelijke gevolgen van de verwijdering van de gegevens. Bovendien kan het zijn dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als het leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

Een verzoek tot inkijken van de eigen gegevens kan via het secretariaat, mailadres info@ontwikkelcentrumhetplein.nl