Vertrouwen, acceptatie, liefde en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

De verschillende groepen van het Plein

Er zijn 10 groepen op Ontwikkelcentrum het Plein. Deze groepen zijn onderverdeeld onder de verschillende ontwikkelingsgerichte dagcentra. Iedere groep is uniek, dit kan je lezen onder het kopje "groepen".

De onderstaande groepen kun je vinden in ons pand op de Nijverheidseweg- Noord. 

Bij het ontwikkeling en sensorisch gerichte dagcentrum horen de kabouters uit het Kabouterbos en onze draakjes uit het Drakenbos. Deze lieve kids hebben veel liefde, geduld, ruimte en aandacht nodig om tot ontwikkeling te komen. Ouders kiezen voor het Plein omdat ze willen dat er alles uit hun kind wordt gehaald en dat er wordt gekeken naar de mogelijkheden en niet de beperkingen.  

 Dinobos is een veilige groep die valt onder het sensorisch gerichte maar ook onder het cognitief gerichte dagcentrum, de jonge kinderen leren hier de basale schoolse vaardigheden om naar school door te stromen. Dit is al een aantal keer succesvol geweest.   

Sprookjesbos en Piratenbos zijn twee leuke groepen met veel structuur, de kinderen leren cognitieve en schoolse vaardigheden. De uitstroom wordt per kind bepaald, terug naar school of nog even bij het Plein. Deze groepen hebben kinderen in de basisschool leeftijd vanaf 8 jaar. Daarnaast wordt er in beide groepen veel aandacht besteed aan samen spelen, zelfredzaamheid, emotieregulatie en zelfstandigheid. 

Het ontwikkeling en praktijkgerichte dagcentrum heeft op dit moment 2 groepen, Fantasierijk en Avonturenbos. Gelukkig wordt er in deze groepen ook aandacht besteed aan sensorische activiteiten en aan de cognitieve ontwikkeling. Vanaf 12 jaar kan je instromen in een van deze groepen. Voor deze kinderen en jongeren zijn we echt een ontwikkelingsgerichte dagbesteding en gelukkig blijven deze kinderen en jongeren lang bij ons, zodat we hen kunnen helpen om tot maximaal haalbare ontwikkeling te komen.

De andere locatie op de Amsterdamseweg is een fijne, rustige en veilige plek voor onze kwetsbare jongeren die zijn uitgevallen binnen iedere vorm van onderwijs. Deze jongeren verdienen een eigen plek, vandaar dat we deze locatie hebben opgericht. Deze locatie valt onder het cognitief ontwikkelingsgerichte dagcentrum en bestaat uit 3 groepen. In Wereldrijk zitten jongeren die vooral focussen op een diploma. In Ander(s)rijk ligt de aandacht op sociale, cognitieve en schoolse vaardigheden. De jongeren uit deze groep hebben zicht op terugkeer naar school. In Reizen zitten kwetsbare jongeren die uitgevallen zijn binnen het onderwijs en een plekje verdienen met veel liefde, aandacht, humor en veiligheid.