Omdat iedereen een kans verdient

Ontwikkelcentrum Het PLEIN is gericht op de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We bieden twee soorten dagbesteding.

Dagbesteding aan kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking, gericht op ontwikkeling naar maximale zelfstandigheid. Hiervoor hebben we onder andere een praktijkklas waar aandacht besteed wordt aan praktische zaken als hygiëne, geld, koken. Maar ook blijven we aandacht besteden aan de cognitieve ontwikkeling, omdat we vaak zien dat bijvoorbeeld het lezen op gang komt op veel latere leeftijd. Tevens helpen we jongere kinderen bij de ontwikkeling van schoolse vaardigheden en hun cognitieve ontwikkeling.  Hierbij maken we soms gebruik van Contactgericht Spelen en Leren, waarbij we 1 op 1 met een kind werken.

Daarnaast bieden we dagbesteding aan thuiszitters (vaak jongeren met een normale ntelligentie) met als doel om terug te keren naar het reguliere onderwijs.  De afgelopen jaren is dat bij 50 van de 72 cliënten gelukt.

We zijn ISO-gecertificeerd. In januari 2020 is ons certificaat verlengd. Kijk op onze nieuwspagina.

In tegenstelling tot veel andere organisaties werken we volgens het humanisme, dat houdt in dat we ontwikkelingsgericht werken. In onze visie op ontwikkeling kun je hier meer over lezen.

Op de pagina Over ons vind je meer informatie over onze manier van werken en onze visie.  

Naast dagbesteding en individuele begeleiding bieden we naschoolse begeleiding voor dezelfde doelgroep, zaterdagopvang en vakantieweken. Daarnaast bieden we verschillende individuele activiteiten op aanvraag, zoals sporten en koken. Je vindt meer informatie op  Overige activiteiten. Dit jaar gaan we ons ook meer richten op stages en werkplekken, een logisch vervolg. 

En kijk vooral ook op  Nieuws, hier staan onze nieuwsbrieven en andere nieuwtjes.
Twitter

 

Instagram: hetpleinamersfoort