Vertrouwen, acceptatie, liefde en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

Ontwikkelcentrum Het Plein is gericht op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Op de infographic links op deze pagina krijg je een overzicht. Ontwikkelcentrum het Plein bestaat uit 3 verschillende ontwikkelingsgerichte dagcentra. Op het Plein hebben we een brede doelgroep, er zijn kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (WLZ), kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis en er is plek voor kinderen en jongeren die thuiszitten.    

Voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking vanaf 12 jaar is het Ontwikkelings- en praktijkgericht dagcentrum opgericht. Het doel van dit dagcentrum is ontwikkeling naar maximale zelfstandigheid. Er zijn een aantal groepen met aandacht voor praktische zaken als hygiëne, geld, koken en het huishouden, maar ook het onderhouden van de cognitieve ontwikkeling, zelfredzaamheid en zelfstandigheid komen veel aan bod. 

Voor de jongere kinderen vanaf 4 jaar is het Ontwikkeling sensorisch gericht dagcentrum. Dit dagcentrum is gericht op onder andere de ontwikkeling van basale schoolse vaardigheden, (non)verbale communicatie en de cognitieve ontwikkeling. 

Voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar is het Cognitief ontwikkelingsgericht dagcentrum opgericht. Binnen dit dagcentrum is er plek voor thuiszitters, vaak kinderen en jongeren met een normale intelligentie. Het doel is terugkeer naar het onderwijs.  De afgelopen jaren zijn we hierin geslaagd bij 50 van de 72 kinderen en jongeren.

Op Ontwikkelcentrum het Plein werken we volgens de stroming van de humanistische psychologie. Vanuit deze stroming hebben we een basishouding ontwikkeld. Deze basishouding is onze manier van begeleiden en omgaan met elkaar, onze leerlingen en de ouders/verzorgers. Op dit moment zijn we bezig met onderzoek om deze basishouding in kaart te brengen en om deze verder uit te werken.
Tijdens het Symposium in december worden de resultaten gedeeld. 

En kijk vooral ook op Nieuws, hier staan onze nieuwsbrieven en andere nieuwtjes.

Ontwikkelcentrum Het PLEIN

Nijverheidsweg Noord 40
3812 PM Amersfoort
KvK 58183035
NL89ABNA0461979403