Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

Ontwikkelcentrum Het PLEIN is gericht op de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Op de infographic krijg je een overzicht.  

Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking. Doel is  ontwikkeling naar maximale zelfstandigheid. Er is een praktijkklas met aandacht voor praktische zaken als hygiëne, geld, koken en het huishouden.  En we blijven aandacht besteden aan de cognitieve ontwikkeling.
Voor de jongere kinderen heeft Het PLEIN een speciaal dagcentrum, gericht op de ontwikkeling van basale schoolse vaardigheden, (non)verbale communicatie en de cognitieve ontwikkeling. Je vind hier meer informatie over ons dagcentrum voor jonge kinderen over onze aanpak en visie.

(Potentiële) thuiszitters, vaak jongeren met een normale intelligentie. Doel is terugkeer naar het reguliere onderwijs.  De afgelopen jaren zijn we hierin geslaagd bij 50 van de 72 jongeren.

In tegenstelling tot veel andere organisaties werken we volgens het humanisme. In onze visie op ontwikkeling kun je hier meer over lezen.

En kijk vooral ook op Nieuws, hier staan onze nieuwsbrieven en andere nieuwtjes.@ontwikkelcentrumhetplein


  

Ontwikkelcentrum Het PLEIN
Nijverheidsweg Noord 40
3812 PM Amersfoort
KvK 58183035
NL89ABNA0461979403