Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

We hanteren een paar regels om de kwaliteit te bieden die we willen vasthouden. De belangrijkste staan hieronder, maar we adviseren iedere vertegenwoordiger om de Algemene Voorwaarden (zie link onderaan de pagina) te lezen. 

Plaatsing kan alleen als wij een kopie hebben van de beschikking van de gemeente. Deze krijgen wij direct van de gemeente of - bij PGB- van de verzorgers. Bij een PGB WLZ ontvangen wij de zorgindicatie van de verzorgers.  

Twee maanden voor het einde van de beschikking of indicatie wijzen wij hierop bij de verzorgers. Dit is een service, omdat we het belangrijk vinden om samen te werken. De verzorgers blijven echter verantwoordelijk voor een tijdige verlenging, anders stopt de begeleiding op de einddatum van de oorspronkelijke beschikking/indicatie, omdat we er dan vanuit moeten gaan dat zorg niet langer noodzakelijk is.

Wij zorgen voor vervoer als dat opgenomen is in de beschikking en/of indicatie.  De cliënt moet uiterlijk een uur voor het afgesproken tijdstip afgemeld zijn, anders moeten we helaas de vervoerskosten bij de de verzorgers in rekening te brengen.

Niet begeleiding gerelateerde kosten worden betaald door de verzorgers. Hiervoor ontvangen zij maandelijks een aparte factuur. Denk aan zwemles (€ 7,50 per keer), het maken van maaltijden of lunches.  

Dagbesteding vindt plaats op werkdagen van 8.30 uur tot 14.30 uur. Naschoolse begeleiding van 14.30 uur tot 17.00 uur. In overleg met de verzorger kan ook individuele begeleiding plaatsvinden, mits dat in de indicatie staat. Twee maal per week hebben wij een verlengde opening tot 19.00 uur, dan wordt er ook gegeten. Dit kan op aanvraag, individuele begeleiding in de indicatie is ook dan nodig.

Het is verplicht voor verzorgers om de verslagen te ondertekenen om voor de zorg in aanmerking te blijven komen.

Het is allemaal mensenwerk en dat betekent dat er soms verschillen van inzicht zijn, bijvoorbeeld over de aanpak. We zullen altijd alles doen om samen naar oplossingen te zoeken en in gesprek met elkaar te blijven. Mochten we er samen echt niet uitkomen, dan kan de cliënt of verzorger zich wenden tot ‘Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn Quasir.’  Website: www.quasir.nl. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie.