Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

We hanteren een paar regels om de kwaliteit te bieden die we willen vasthouden. 

Plaatsing kan alleen als wij een kopie hebben van de beschikking van de gemeente of een zorgindicatie WLZ (bij PGB-houders). 

Twee maanden voor het einde van de beschikking of indicatie wijzen wij hierop, zodat de verzorgers tijdig een verlenging kunnen aanvragen.  Zonder verlenging stopt de  begeleiding op de einddatum van de oorspronkelijke beschikking/indicatie.

Wij zorgen voor vervoer als dat opgenomen is in de beschikking en/of indicatie.  De cliënt moet uiterlijk een uur voor het afgesproken tijdstip afgemeld zijn, anders moeten we helaas de vervoerskosten bij de de verzorgers in rekening te brengen.

Niet begeleidings gerelateerde kosten worden betaald door de verzorgers. Hiervoor ontvangen zij maandelijks een aparte factuur. Denk aan zwemles (€ 6,50 per keer), het maken van maaltijden of lunches.  

Dagbesteding vindt plaats op werkdagen van 8.30 uur tot 14.30 uur. Naschoolse begeleiding van 14.30 uur tot 17.00 uur. In overleg met de verzorger kan ook individuele begeleiding plaatsvinden, mits dat in de indicatie staat. 

Het is verplicht voor verzorgers om de verslagen te ondertekenen om voor de zorg in aanmerking te blijven komen.

Het is allemaal mensenwerk en dat betekent dat er soms verschillen van inzicht zijn, bijvoorbeeld over de aanpak. We zullen altijd alles doen om samen naar oplossingen te zoeken en in gesprek met elkaar te blijven. Mochten we er samen echt niet uitkomen, dan kan de cliënt of verzorger zich wenden tot ‘Expertisecentrum klachten, calamiteiten en geschillen Zorg en Welzijn Quasir.’  Website: www.quasir.nl. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie.