Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

We vragen altijd om eerst kennis te komen maken. Dan kunnen we bekijken of het kind/jongere/jongvolwassene binnen onze doelgroep past, wat we zouden kunnen betekenen voor hem/haar en of het klikt.  Als we geen mogelijkheden zien, dan zeggen we dat.  Bij doelgroep krjg je een idee of Het PLEIN passend kan zijn.

Zodra er een verwijzing is, maken we concrete afspraken maken over de plaatsing. Er is in principe geen wachtlijst.

De plaatsing begint met een intakegesprek. Binnen acht weken wordt het Ontwikkelings Perspectief Plan opgesteld. Daarna hebben we twee keer per jaar een voortgangsverslag en hebben we een voortgangsgesprek. 

Natuurlijk kan er tussendoor ook contact zijn, bijvoorbeeld als het Handelingsverslag tussentijds aangepast moeten worden, bij incidenten of veranderingen en als er vragen zijn.