Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

Nieuws


Terug naar overzicht

05-02-2020

Positieve hertoets Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Vorig jaar heeft de inspectie Het PLEIN getoetst op 27 criteria. Ze beoordeelde hiervan 11 criteria als voldoende. Bij de hertoets eind 2019 zijn 24 criteria goed bevonden. Hier is hard aan gewerkt en Het PLEIN is dan ook trots op deze prestatie.
Van de 3 verbetercriteria die overblijven is inmiddels 1 criterium opgelost, de andere 2 criteria (scholingsplan en SMART formuleren doelen) worden in 2020 opgepakt.
Het PLEIN wil iedereen bedanken voor zijn/haar bijdrage aan dit prachtige
resultaat.
Het rapport wordt binnenkort openbaar gemaakt op de website van de inspectie: https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/documentenTerug naar overzicht