Omdat iedereen een kans verdient

Cliënten en hun vertegenwoordigers kunnen eerst komen kennismaken. Op die manier kunnen we bekijken of het kind of de jongere binnen onze doelgroep past, wat we zouden kunnen betekenen voor hem/haar en of het klikt. Zodra er een verwijzing is, kunnen we concrete afspraken maken over de plaatsing. 

De plaatsing begint met een intakegesprek en een Ontwikkelings Perspectief Plan, dit wordt samen met de cliënt en de ouders/vertegenwoordigers opgesteld. Enkele weken na de plaatsing stellen we een Handelingsplan op. Daarna hebben we twee keer per jaar een voortgangsgesprek, waar we een Voortgangsverslag van maken. Het Het is verplicht om alledrie de verslagen te laten ondertekenen door de ouders, om voor de zorg in aanmerking te blijven komen.

Natuurlijk kan er tussendoor ook contact zijn, bijvoorbeeld als het Handelingsverslag tussentijds aangepast moeten worden, bij incidenten of veranderingen en als er vragen zijn.