Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

Dagcentrum voor jongeren

In dit dagcentrum is de ontwikkeling gericht op maximale zelfredzaamheid. Het gaat dan niet alleen om praktische zaken als persoonlijke verzorging,  huishoudelijke taken en koken. Er blijft ook aandacht voor de cognitieve ontwikkeling, zoals lezen, klok kijken, geld tellen en rekenen.