Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

Dagcentrum voor jonge kinderen

Soms hebben jonge kinderen extra vaardigheden nodig om schoolrijp te worden en zich verder te kunnen ontwikkelen naar zelfstandigheid. Hiervoor is een speciale groep ingericht. In de mindmap hieronder vind je alles over onze werkwijze hierbij.