Vertrouwen, acceptatie en betrokkenheid

Omdat iedereen een kans verdient

Het PLEIN vindt het belangrijk om de juiste en kwalitatief goede zorg te leveren. Daarom richten we ons op de volgende kinderen en jongeren: 

  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (L)VB. Er is vaak sprake van leerachterstanden en/of behoefte aan verdere ontwikkeling van sociale en praktische vaardigheden.
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met autisme gerelateerde problematiek. Er is vaak sprake van overprikkeling en er is behoefte aan sociale interacties en structuur.
  • Kinderen, jongeren en jongvolwassenen met gedrags- of ontwikkelingsstoornissen. Dit kan leiden tot een onderwijsachterstand of tot een lichamelijke of psychische aandoening, waardoor er een ontwikkelingsachterstand ontstaat.

Voor de jonge kinderen is er een speciaal ontwikkelingsgericht dagcentrum. En voor jongeren en jongvolwassenen is er een dagcentrum waar gewerkt wordt aan maximale (praktische) zelfstandigheid. 

We kunnen niet aan iedereen de juiste zorg bieden. Soms voldoet iemand wél aan één van de bovenstaande criteria, maar past de persoon toch niet in de dynamiek van Het PLEIN. Of andersom. Daarom willen we graag dat iemand eerst langskomt om kennis te maken, onze locatie te bezoeken en te bekijken of er een wederzijdse klik is. Voor het maken van een afspraak kun je bellen of het contactformulier invullen, wij nemen dan snel contact met je op. 

We kunnen geen zorg bieden aan kinderen, jongeren of jongvolwassenen die:

  • een gevaar voor zichzelf of de begeleiders van Het PLEIN vormen
  •  de hulp van Het PLEIN niet accepteren
  •  voorliggende complexe psychiatrische problematiek hebben

 Tenslotte zijn er cliënten

  • met suïcidaal gedrag of
  • met (vrijwillige) vrijheidsbeperkende maatregelen

Deze cliënten kunnen soms bij Het PLEIN terecht, maar alleen als we na goed overleg met de ouders en/of andere zorg verlenende instanties, denken dat we deze complexe zorg kunnen bieden in samenwerking met anderen.